KAEST 2000


Renkontig^o por c^iuj fakaj aplikantoj de Esperanto kaj E-terminologoj


Okazonta en Prago (CZ) 2000-11-10/12 sub aûspicioj de Universala Esperanto-Asocio

C^eftemo
Sekcio A: Enonomio sojle al la tria jarmilo

Tradiciaj temoj:

Sekcio B: Terminologiaj problemoj de aplikoj de Esperanto en Scienco kaj tekniko
Sekcio C: Scienco kaj tekniko g^enerale

Arang^as: C^eh^a Esperanto-Asocio kunlabore kun kongresa agentejo KAVA-PECH kiel parton de la kampanjo 2000.

 

Pliaj informoj kaj alig^iloj:

KAVA-PECH
Anglicka 878, CZ-252 29
Dobrichovice
Tel.: xx420.2.991 2201, Fakso: xx420.2.991 2126
Retpos^to: kaest@kava-pech.cz

Atentu: la prelegkolekto de KAEST 98 sub la titolo de tiama c^eftemo "Modernaj rimedoj de komunikado" kun resumoj en la angla, germana kaj c^eh^a lingvoj, 200.- pag^oj., aceteblas en la libroservo de UEA (EUR 16.50) kaj en multaj aliaj libroservoj, eventuale c^e la eldonejo KAVA-PECH